کودک خلاق

دهن باباشو مسواک کرد!

شنيده بوديم دهنت را آسفالت ميکنم؛ يا حتي دهنت را مسواک ميکنم؛ اما نديده بوديم! ....تا اين که "سيد مسيحا"، وقتي هنوز 1 ساله هم نبود، با مسواک افتاد به جان پدر بيچاره اش که خواب 7پادشاه را ميديد؛ "بابايي" که از خواب پريد، ديد پسر کوچولو دارد دهن پدر را مسواک ميکند؛ جل الخالق! ...
11 اسفند 1391
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به کودک خلاق می باشد